Stampen i dagens samhälle?

Enligt siffror på koncernens inkomst har det sakta gått lite sämre för bolagen tillsammans, vilket har helt naturliga förklaringar trots att det inte är bra för stampen. Om du har läst tidigare artiklar på vår hemsida här på 2stad.se så kommer du säkert ihåg att Göteborgs-Posten och andra verksamheter inom Stampen koncernen har haft det lite svårt rent ekonomiskt genom åren. Vad vi menade med att det finns naturliga förklaringar till varför siffrorna på inkomster samt säljande tidningar har gått ner en aning är för att allt fler väljer att använda appar i mobilen. Givetvis sparar det på miljön eftersom man slipper trycka upp såpass många tidningar och självklart tjänar Stampen koncernen pengar på det, men inte alls lika mycket som de gör på tidningarna. Eftersom appen är gratis så är det enda sättet att tjäna pengar på genom att sälja reklam, vilket är något som dem flesta kunderna vill undvika. Det kostar enorma summor pengar för Stampen-gruppen att för det första ha en app, underhålla den och se till att den klarar hög belastning och att den har en snygg och modern layout. Sedan kostar det givetvis pengar för företagen att betala sin personal som är journalister och andra personer inom tidningarna för deras jobb och att dem ska leverera snygga och intressanta artiklar och reportage i appen och tidningarna.

Hur har stampen påverkat dagens samhälle?

Stampens påverkan på samhället har varit både stor samtidigt som den har varit liten. Allt är relativt och det beror helt enkelt på vad man jämför med. Den stora påverkan är att de är en relativt stor del i Göteborg framförallt som är involverade i Stampens verksamhet het och inte minst mer än 2000 personer som jobbar på koncernen. Det innebär att när det har varit svårare tider för Stampen-koncernen så har givetvis många av dessa personer blivit påverkade. Dessutom så har Stampen en såpass stor roll i samhället eftersom det är dem som når ut till allmänheten med nyheter och om deras kommunikation faller är det givetvis en jättestor påverkan på samhället. Det är också så är det även det som Stampen och alla dess tidningar skriver om, som påverkar samhället. Göteborgs-Posten och många andra tidningar i Sverige väljer ju vissa områden som de skriver om i sina nyheter, där vissa områden väcker mer uppmärksamhet än andra. Det påverkar även allmänheten och att tidningarna har en viss vinkel på det de skriver och är inte alltid helt neutrala utan kan ibland bli partiska vilket är ofta något man inte strävar efter.

Hur har samhället påverkat stampen?

Samhället har på många sätt påverkat stampen, och dem flesta sätten har varit indirekta. En av anledningarna är att många som har insett att vi människor håller på att första vår jord på grund av utsläppen, har slutat att köpa tidningen för att den förstör för miljön. Dock har Stampen en egen återvinning för sina tidningar.